Zarejestrowane wpłaty

Data wpisu

Data wpłaty

Wpłacający

Miejsce zamieszkania

Kwota wpłaty

Łączna kwota

10.10.2018

27.09.2018

Łukasz Brządkowski

Tczew

1000,00 zł

1000,00 zł

10.10.2018

03.10.2018

Łukasz Brządkowski

Tczew

1000,00 zł

2000,00 zł

10.10.2018

08.10.2018

Witold Sosnowski

Tczew

1600,00 zł

1600,00 zł

16.10.2018

01.10.2018

Jarosław Bartoszewski

Tczew

1000,00 zł

1000,00 zł

16.10.2018

10.10.2018

Jarosław Bartoszewski

Tczew

700,00 zł

1700,00 zł

16.10.2018

10.10.2018

Anna Pokacka

Gniew

4000,00 zł

4000,00 zł

16.10.2018

28.09.2018

Mirosława Ackerman

Tczew

800,00 zł

800,00 zł

16.10.2018

10.09.2018

Mirosława Ackerman

Tczew

800,00 zł

1600,00 zł

16.10.2018

26.09.2018

Grzegorz Tyrolski

Tczew

800,00 zł

800,00 zł

16.10.2018

09.10.2018

Grzegorz Tyrolski

Tczew

221,40 zł

1021,40 zł

16.10.2018

11.10.2018

Grzegorz Tyrolski

Tczew

453,50 zł

1474,90 zł

16.10.2018

15.10.2018

Grzegorz Tyrolski

Tczew

100,00 zł

1574,90

inicjatywa.org.pl

ul. Wojska Polskiego 10

83-110 Tczew