Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Inicjatywa Samorządowa

w wyborach :
 

 • Do Rady Miejskiej w Tczewie i na urząd prezydenta miasta Tczewa,

 • Do Rady Powiatu Tczewskiego,
 • Do  Rady Gminy w Subkowach i na urząd wójta gminy Subkowy,

zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.
 

 

Program :

 

1. Przyjazna komunikacja i zrównoważony transport

 

 • Stworzymy nową jakość komunikacji miejskiej, myśląc w perspektywie długoletniej, a nie krótkoterminowych przetargów miejskich. Odpowiedni komfort jazdy zagwarantują nowe, czyste i klimatyzowane autobusy. Zwiększymy częstotliwość kursów, dopasujemy trasy i umiejscowienie przystanków do potrzeb mieszkańców oraz dostosujemy gabaryty autobusów do ulic po których się poruszają. Zaproponujemy nową ofertę: bilety grupowe i miesięczne oraz program lojalnościowy dla użytkowników kart miejskich. Za każdy przejechany kilometr pasażer otrzyma zniżki w miejskich instytucjach kultury i sportu.
 • Przyspieszymy budowę łączników pomiędzy istniejącymi ścieżkami rowerowymi. Tam, gdzie nie jest to możliwe, stworzymy ciągi pieszo – rowerowe. Uwzględnimy rowery w sieci komunikacyjnej miasta.
 • Komunikacja to nie tylko autobusy miejskie. Zadbamy o komfort i bezpieczeństwo pieszych. Powołamy jednostkę zajmującą się budową i remontami chodników oraz likwidacją barier architektonicznych. Zainwestujemy w poprawę widoczności na przejściach dla pieszych, tworzenie stref „tempo 30” na osiedlach i uspokojenie ruchu. 

 

2. Współpraca i dialog

 

 • Dialog i współpraca z mieszkańcami będzie podstawą podejmowanych decyzji. Wprowadzimy obowiązek bezwzględnego przeprowadzania konsultacji społecznych w ważnych dla mieszkańców sprawach. Włączymy przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych z całego miasta w procesy decyzyjne dotyczące rozwoju osiedli i lokalnych inwestycji.
 • Utworzymy aplikację, za pomocą której mieszkańcy będą mogli w prosty sposób wysyłać swoje wnioski oraz informować o usterkach wymagających natychmiastowej interwencji.
 • Stworzymy nową strategię rozwoju miasta. Zaprosimy do współpracy w jej tworzeniu przedstawicieli wszystkich grup mieszkańców.       
 • Budżet miasta powinien być budżetem obywateli. Jego konsultacje rozpoczniemy na etapie tworzenia, a wszystkie wnioski składane przez mieszkańców będą poddane głosowaniu przez Radę Miasta.

 

 

3. Rozwój osiedli

 

 • Przekształcimy budżet obywatelski w budżet osiedlowy dla każdej z 23 dzielnic miasta i zwiększymy jego kwotę. To mieszkańcy zdecydują, jakie inwestycje zrealizujemy w ich najbliższym otoczeniu. 
 • Stworzymy specjalny program wsparcia dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni realizujących remonty i inwestycje w zewnętrzną infrastrukturę, małą architekturę, estetykę budynków. 

 

4. Wykorzystanie lokalnego potencjału

 

 • Lokalni przedsiębiorcy będą głównym partnerem realizacji miejskich inwestycji. To oni zatrudniają mieszkańców naszego miasta i tutaj płacą podatki. Zapraszając ich do współpracy osiągamy wyższą jakość inwestycji, bo zmieniają miasto, w którym mieszkają.
 • Stworzymy specjalny program partnerski dla dużych zakładów działających na terenie strefy ekonomicznej, aby część swoich dochodów przeznaczały na rozwój naszego miasta.
 • Zysk ze spółek miejskich będzie działał na korzyść mieszkańców. Zakład Wodociągów i Komunikacji czerpie wodę z Parku Miejskiego, dlatego włączy się w jego rewitalizację. Zakład Utylizacji Odpadów Stałych jest uciążliwy dla mieszkańców, dlatego będzie partycypował w powstaniu Lasu Miejskiego.
 • Polityka mieszkaniowa opierać się będzie na budownictwie komunalnym. Domy komunalne będą powstawały na pojedynczych działkach miejskich przeznaczonych pod zabudowę. Dla deweloperów pozostaną tereny pod nowe osiedla z obowiązkiem budowy odpowiednich dróg dojazdowych, parkingów i zieleni miejskiej  

 

5. Sport i rekreacja 

 

 • Doprowadzimy do modernizacji stadionu miejskiego przy ul. Bałdowskiej, aby spełniał wymagania lekkoatletów i piłkarzy. 
 • Zmodernizujemy zaniedbane obiekty sportowe przy ul. Ceglarskiej. Zapewnimy tam odpowiednie zaplecze socjalne oraz techniczne, żeby warunki do uprawniania sportu przez dzieci, młodzież i dorosłych odpowiadały aktualnym standardom.
 • Podejmiemy wysiłek budowy nowego, większego basenu krytego na terenie dawnej jednostki wojskowej. 
 • Stworzymy nową, odpowiadającą obecnym realiom politykę wspierania przez Miasto sportu i rekreacji.    

 

 

6. Czystość i ład przestrzenny

 

 • Tczew powinien być miastem ładnym i czystym. To na władzach spoczywa obowiązek budowy schludnych wiat na śmieci i zabezpieczenie odpowiedniej liczby estetycznych śmietników. Estetykę miasta poprawimy przez małą architekturę, wprowadzimy jednolite wzory ławek i latarni pasujących do charakteru poszczególnych osiedli. Czyste miasto to również psie toalety i wybiegi dla psów na każdym osiedlu oraz bezpłatne psie pakiety dla właścicieli czworonogów.
 • Wysypisko odpadów komunalnych jest uciążliwe, dlatego będziemy dążyć do jego zamknięcia. Pozostanie jedynie sortownia, jako źródło dochodu dla miasta. 

 

7. Zielone miasto

 

 • Stworzymy projekt nasadzeń drzew i krzewów wzdłuż ulic. Zamiast trawników, tam gdzie to możliwe, wprowadzimy łąki miejskie, które są tańsze w utrzymaniu i zwiększają różnorodność środowiska. Współczesnym kierunkiem rozwoju zielonych miast jest tworzenie niewielkich parków nie dalej niż 5 minut pieszo od domu. Na każdym osiedlu stworzymy możliwość wypoczynku w oazach zieleni, a z myślą o starszych wyposażymy je w zadaszone pawilony chroniące przed słońcem.
 • Rewitalizacja Parku Miejskiego uzyskała już zgodę konserwatora zabytków, przywrócimy mu dawny blask zgodny z duchem tego zabytkowego terenu zielonego.
 • Stworzymy projekt Lasu Miejskiego na dawnych terenach wojskowych. Będzie on miejscem aktywnego wypoczynku z wytyczonymi trasami rowerowymi, biegowymi oraz wyznaczonym terenem na park linowy i sporty zimowe.
 • Ochrona środowiska i jakość powietrza jest naszą wspólną sprawą, dlatego będziemy wspierać projekty termoizolacji budynków i wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne.

 

8. Silna pozycja w metropolii

 

 • Skuteczne pozyskiwanie funduszy zewnętrznych to obowiązek władz miasta. Tczew jest trzecim co do wielkości miastem w metropolii trójmiejskiej i czwartym w województwie pomorskim. Pozyskane fundusze unijne powinny być adekwatne do naszej pozycji.
 • Zainwestujemy w rozwój turystyki. Kluczem jest współpraca. Wraz z ościennymi miastami stworzymy jedną, wspólną ofertę turystyczną i będziemy promować nasze miasta w Trójmieście.
 • Tczew nie może być dyskryminowany w polityce transportowej w ramach aglomeracji. Komunikacja z Gdańskiem, Sopotem i Gdynią musi być co najmniej tak sprawna, jak zapewnia to SKM mieszkańcom Rumi, Redy i Wejherowa.

 

9. Jawność życia publicznego

 

 • Jawność i transparentność działań władz miasta jest podstawą budowania zaufania pomiędzy nimi i mieszkańcami. Będziemy publikować listę umów, zleceń, przetargów, co możliwi społeczną kontrolę nad wydatkami miasta i przejrzystość reguł ich przyznawania. 
 • Obrady Rady Miejskiej i komisji będą rejestrowane i udostępniane na stronie internetowej urzędu miejskiego. 

  

10. Wsparcie organizacji pozarządowych

 

 • Chcemy by wszystkie organizacje były traktowane równo i podlegały tym samym standardom. Powołamy osobę odpowiedzialną za kontakty z organizacjami pozarządowymi. Wspólnie z przedstawicielami NGO opracujemy standardy współpracy NGO – Samorząd. 
 • Otworzymy drzwi Domu Organizacji Pozarządowych dla nowo powstających NGO. Powstanie w nim Centrum Organizacji Pozarządowych organizujące szkolenia i wsparcie prawne oraz księgowe. 
 • W szerszym zakresie umożliwimy organizacjom podejmowanie działań związanych z realizacją zadań własnych gminy, przede wszystkim w pomocy społecznej.

 

11. Skuteczna pomoc społeczna

 

 • Poprzez nową politykę mieszkaniową będziemy dążyć do zmniejszenia miejsc będących skupiskami problemów społecznych.
 • Wesprzemy osoby bezdomne poprzez zapewnienie funkcjonowania noclegowni nie tylko dla mężczyzn, a także dla kobiet.
 • Miasto będzie wspierało powstawanie „Klubów Seniora” tak by na każdym osiedlu lub w jego pobliżu osoby starsze mogły uzyskać pomoc, spotkać się i miło spędzić czas wolny. Stworzymy system pomocy domowej dla naszych seniorów.
 • Jednym z priorytetów będzie zainicjowanie i utworzenie klubu wielopokoleniowego gdzie wsparcie otrzymają jednocześnie osoby starsze jak i młodzież oraz dzieci.
 • Wprowadzimy program modernizacji miasta pod kątem udogodnień związanych z barierami architektonicznymi dla osób z niepełnosprawnościami. Modernizacja przejść dla pieszych, obniżenie krawężników, wprowadzenie usprawnień dla osób niewidomych i niedosłyszących oraz dostosowanie do potrzeb osób z dysfunkcjami obiektów użyteczności publicznej w tym komunikacji miejskiej.

 

12. Rozwój kultury

 

 • Zwiększymy nakłady na organizacje dużych wydarzeń kulturalnych będących nie tylko atrakcją dla mieszkańców, ale również promocją miasta. Nawiążemy współpracę z trójmiejskimi instytucjami kultury w celu wspólnej organizacji wydarzeń. Stworzymy flagowe innowacyjne wydarzenie kulturalne – znak rozpoznawczy Tczewa, dumę jego mieszkańców.

 

13. Wsparcie ochrony zdrowia

 

 • Szpital w Tczewie został rozbudowany i wyposażony w nowy sprzęt, ale nie pociągnęło to za sobą większej dostępności usług. Ciągle zdarza się, że chorzy są odsyłani do ościennych szpitali lub otrzymują pomoc na szpitalnych korytarzach. Dofinansujemy nowe etaty lekarzy i personelu, aby mieszkańcy mogli korzystać z szerszej oferty opieki szpitalnej. Zapytamy mieszkańców, czy potrzebują bardziej nocnej opieki pediatrycznej, chirurga dziecięcego, czy oddziału kardiologii. W oparciu o analizę potrzeb stworzymy dodatkową, finansowaną przez miasto opiekę zdrowotną ponad kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

 

inicjatywa.org.pl

ul. Wojska Polskiego 10

83-110 Tczew